Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 97/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

ZARZĄDZENIE NR 97/22 - pobierz plik