Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIX/272/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030.

UCHWAŁA NR XXXIX/272/22 - pobierz plik