Logo BIP

Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2023-2026.

Uchwała XXXVIII/266/22 - pobierz plik