Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030.

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/22 - pobierz plik