Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/22 - pobierz plik