Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/22 - pobierz plik