Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter c

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/22 - pobierz plik