Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 93/22 WOJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły

ZARZĄDZENIE NR 93/22 - pobierz plik