Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 64/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 64/22 - pobierz plik