Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/260/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/260/22 - pobierz plik