Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/254/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXVII/254/22 - pobierz plik