Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/251/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXVII/251/22 - pobierz plik