Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 78/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 77/22 Wójta Gminy Bartniczka w sprawie przyjęcia projektu W

ZARZĄDZENIE NR 78/22 - pobierz plik