Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 77/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2023-2026

ZARZĄDZENIE NR 77/22 - pobierz plik