Logo BIP

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP w Jastrzębiu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka. - pobierz plik

Załącznik do projektu uchwały- pobierz plik

POPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNEDO PROJEKTU UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIE, GMINA BARTNICZKA - pobierz plik

Załącznik do projektu- pobierz plik

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik graficzny do prognozy- pobierz plik