Logo BIP

OGŁOSZENIE dotyczące preferencyjnego zakupu węgla kamiennego

OGŁOSZENIE

                                   dotyczy preferencyjnego zakupu węgla kamiennego 

 

Mając na uwadze obecną sytuację na rynku paliw stałych oraz procedowaną ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, uprzejmie informujemy, że Gmina Bartniczka zamierza przystąpić do zakupu i sprzedaży mieszkańcom paliwa stałego, tj.  węgla kamiennego.

Zgodnie z ww. projektem ustawy do zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Projekt ustawy zakłada, że cena węgla sprzedawanego przez gminę nie powinna przekroczyć 2 000zł brutto za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztów dostawy węgla do gospodarstwa domowego.

 

UWAGA!!! Gmina nie zna jakości węgla podlegającego sprzedaży preferencyjnej.   

 

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Bartniczka do preferencyjnej sprzedaży węgla oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie zapotrzebowania na opał – typu węgel kamienny do sołtysów lub do Urzędu Gminy Bartniczka w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2022r. do godz. 1000.  

 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, adres, rodzaj paliwa stałego (groszek, orzech, miał), ilość w tonach (max 1,5t) oraz przewidywany termin zakupu: I transza do 5.11.2022r., II transza 16 – 30 listopada 2022r. III transza: 01 – 15 grudnia 2022r., 16 – 31 grudnia 2022r.

 

                                                                       Wójt Gminy Bartniczka

                                                                            /Wiesław Biegański/