Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/247/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXV/247/22 - pobierz plik