Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/239/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka na lata 2022-2030.

UCHWAŁA NR XXXIV/239/22 - pobierz plik