Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/245/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR XXXIV/245/22 - pobierz plik