Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/243/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz pedagoga, pedagoga specjalnego, psycho

UCHWAŁA NR XXXIV/243/22 - pobierz plik