Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 49/22 WOJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 49/22 - pobierz plik