Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIII/234/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/234/22 - pobierz plik