Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXllI/235/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WieIoletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXllI/235/22 - pobierz plik