Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIII/237/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani

UCHWAŁA NR XXXIII/237/22 - pobierz plik