Logo BIP

Strategia Rozwoju Gminy Bartniczka na lata 2021 - 2025

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - pobierz plik

Informacja do ankiety w sprawie Strategii Gminy Bartniczka - pobierz plik

Ankieta - pobierz plik

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - pobierz plik

Uzgodnienie RDOŚ - pobierz plik

Obwieszczenie_Bartniczka_odstąpienie - pobierz plik

Uzgodnienie PWIS - pobierz plik

Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 - pobierz plik