Logo BIP

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT41555, na działce nr 203/8 – obręb Radoszki

Obwieszczenie - pobierz plik