Logo BIP

INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT Dotyczy zadania: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2022r roku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy zadania: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2022r roku.- pobierz plik