Logo BIP

Kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce
Bartniczka 89, 87-321 Bartniczka
(0-56) 493 65 60

Urszula Krzykalska
Kierownik GOPS


Oświadczenie majątkowe 2006:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2005:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2004:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2003:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2002:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Krzysztof Malinowski
aspirant


Oświadczenie majątkowe 2006:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2005:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2004:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2003:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2002:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Małgorzata Czaplewska
inspektor - świadczenia rodzinne


Oświadczenie majątkowe 2006:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2005:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2004:

(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2003:

(strona 1) (strona 2) (strona 3)

 


 

Ewa Stefańska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce


Oświadczenie majątkowe 2006:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2005:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2004:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2003:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)


Oświadczenie majątkowe 2002:
(strona 1) (strona 2) (strona 3)