Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXII/233/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/169/21 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strateg

UCHWAŁA NR XXXII/233/22 - pobierz plik