Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXII/231/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/231/22 - pobierz plik