Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXII/230/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.

UCHWAŁA NR XXXII/230/22 - pobierz plik