Logo BIP

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku o godz. I2,00-tej w sali Urzędu Gminy Bartniczka

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku o godz. I2,00-tej w sali Urzędu Gminy Bartniczka - pobierz plik