Logo BIP

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Miesiaczkowie

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz plik