Logo BIP

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Jastrzębiu.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP w Jastrzębiu - pobierz plik