Logo BIP

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadjących osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocian

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz plik