Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/217/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXI/217/22 - pobierz plik