Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 24/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 2 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przeciwdziałan

Zarządzenie  nr 24/22 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 2 maja  2022r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – wybudowanie placów zabaw w miejscowościach Jastrzębie, Gutowo i Radoszki w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci” - pobierz plik