Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/224/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kwietnia2022 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartn

UCHWAŁA NR XXXI/224/22 - pobierz plik