Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/221/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia27 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części

UCHWAŁA NR XXXI/221/22 - pobierz plik