Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/220/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie prrystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXI/220/22 - pobierz plik