Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXl/219l22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kwtętnta 2022 r' sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Bartniczka do Stowarzys zenia Obszaru Prowadzenia Polityki Teryto

UCHWAŁA NR XXXl/219/22 - pobierz plik