Logo BIP

Zarządzenie Nr 20/22 Wojta Gminy Bartniczka z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bartniczka, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz na

Zarządzenie Nr 20/22 - pobierz plik