Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/208/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

UCHWAŁA NR XXX/208/22 - pobierz plik