Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/209/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2022 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030.

UCHWAŁA NR XXX/209/22 - pobierz plik