Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/210/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXX/210/22 - pobierz plik