Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/211/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR XXX/211/22 - pobierz plik