Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/215/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXX/215/22 - pobierz plik