Logo BIP

OBWIESZCZENIE o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 433/1, 433/3, 433/8 obręb ew

OBWIESZCZENIE o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 433/1, 433/3, 433/8 obręb ewid. nr 0002 Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik