Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 10/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gm

ZARZĄDZENIE NR 10/22 - pobierz plik