Logo BIP

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia w Grążawach

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia składającego się ze studni nr 1A, 2 i 3, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 433/1, 433/3, 433/8 obręb 0002 Grążawy, gm. Bartniczka i usługę wodną. - pobierz plik